Norsk Returmetallforening arbeider for medlemmenes interesser ovenfor myndigheter, industri og næringsliv tilknyttet bransjen og samfunnet generelt.  NR skal fremme økt forståelse for metallgjenvinning og bransjens utvikling i den forbindelse, - så vel teknisk, merkantilt som miljømessig.

 

Medvirkende

Norsk Returmetallforening skal være myndighetenes naturlige samarbeidspartner, stille opp med god informasjon og innsikt om bransjen og bidra til stabile rammebetingelser som sikrer industriell vekst.

Norsk Returmetallforening skal holde medlemmene oppdatert og medvirkende i foreningens aktiviteter.

Samfunnsbevisst

Norsk Returmetallforening skal være bevisst sitt samfunnsansvar, mht, sysselsetting, klima- og miljøbidrag fra gjenvinning, utslipp fra produksjon og helse, miljø og sikkerhet blant de ansatte.

Medlemsbedriftene oppfordres til å rapportere inn HMS-statistikk til Norsk Industri.

Norsk Returmetallforening skal være en aktiv pådriver for å kontinuerlig heve kompetansenivået i bransjen.

Synlig

Norsk Returmetallforening er bransjens ansikt utad. Norsk Returmetallforening skal kommunisere fakta om bransjen og informasjon om nødvendige rammevilkår gjennom nettsider, nyhetsbrev og artikler.

Troverdig

Troverdighet er en forutsetning for foreningens virke. Norsk Returmetallforening skal alltid legge solide fakta til grunn for sin kommunikasjon til både presse, myndigheter og medlem